Obsługa techniczna

Obsługa techniczna

Pod pojęciem Obsługi Technicznej rozumiemy wykonywanie bieżących czynności mających na celu zapewnienie eksploatacji urządzeń i instalacji na budynku służących do użytku mieszkańców.

W zakresie tej usługi do dyspozycji naszych Klientów są konserwatorzy, którzy pomogą rozwiązać każdy problem techniczny w lokalach. Właściciele i nasi Klienci mogą w ramach współpracy z nasza firmą korzystać z konserwatorów do usuwania awarii czy świadczenia innej pomocy w lokalach w zakresie elektryki, hydrauliki czy tzw. złotej rączki. Szerzej o tej usłudze w zakładce Inne Usługi na Zlecenie.

Usługi związane obsługą techniczną (konserwacją):

Alarmowy

oznacza awarię lub usterkę uniemożliwiające świadczenie przez daną placówkę usług lub zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników lub jego klientów, włączając w to całkowite lub częściowe odcięcie energii elektrycznej, drzwi do pomieszczeń, awarię drzwi lub okien uniemożliwiającą ich zamknięcie, wybicie szyb, zalanie placówki – czas reakcji:

 • dla podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie i/lub poinformowania odpowiednich służb specjalistycznych – natychmiast nie dłużej niż do 0,5 godziny,
 • dla rozpoczęcia prac nad usunięciem przyczyn i skutków awarii – najkrótszy z możliwych jednak nie dłużej niż 4 godziny,
 •  

  Pilny

  oznacza awarię lub usterkę nie będącą zdarzeniem alarmowym lub zwykłym, utrudniającym świadczenie usług lub obniżającym komfort ich wykonywania lub komfort pracy, włączając w to brak ogrzewania, uszkodzenia dachu (nie powodujące zalania placówki), przepalenie źródeł światła zewnętrznego lub reklam – czas reakcji: do 48 godzin.

   

  Zwykły

  oznacza awarię lub uszkodzenia inne niż pilne i alarmowe, negatywnie wpływające na wygląd placówki, powodujące obniżenie estetyki placówki, włączając w to uszkodzenia lub zabrudzenia elewacji, reklam zewnętrznych, uszkodzenia lub zabrudzenia elementów mebli np. szuflad, szaf, krzeseł lub podłogi – czas reakcji: w uzgodnieniu z managerem placówki.

   

  Obsługa techniczna - szczegóły

  Konserwacja(24h) instalacji elektrycznej oraz domofonowej, w szczególności:

   

  Utrzymanie we właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym wszystkich urządzeń monitorujących (domofonów i kamer) i elektrycznych nie będących w zakresie eksploatacji Zakładu Energetycznego, znajdujących się w częściach wspólnych budynku od złącza do indywidualnych liczników na wejściu do lokali tzw. obwody administracyjne, w tym:

   

  1. Wymiana żarówek w budynku i na zewnątrz 
  2. Dokręcanie przewodów
  3. Oczyszczanie styków
  4. Zaizolowanie przewodów
  5. Usuwanie dzikich połączeń z instalacji administracyjnych, po wskazaniu miejsca ich lokalizacji
  6. Wymiana wkładek bezpiecznikowych topikowych w tablicach administracyjnych
  7. Wymiana przycisków, wyłączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, zasilanych z tablic administracyjnych
  8. Wymiana źródeł światła, bezpieczników, główek bezpiecznikowych
  9. Ustawianie oraz regulacja zegarów sterujących oświetleniem klatek schodowych
  10. Systematyczne dokonywanie przeglądów instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
  11. Naprawa uszkodzeń
  12. Zabezpieczenie prac zgodnie z zasadami B.H.P. i p.poż. – podstawowe sprzątanie po wykonanych robotach.
  13. Regulacje parametrów domofonu na życzenie użytkowników
  14. Naprawa aparatów domofonowych
  15. Naprawa central oraz klawiatur
  16. Zmiana kodów wejściowych lokatorów
  17. Wymiana uszkodzonych przewodów
  18. Koszty materiałów drobnych tj. żarówek, jarzeniówek, włączników są pokrywane przez zleceniobiorcę. 

  Konserwacja(24h) instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej w budynku/-ach, w szczególności:

   

  W zakresie konserwacji instalacji zimnej i ciepłej wody: Konserwacja instalacji wewnętrznej zimnej wody od zaworu za wodomierzem głównym do wodomierzy w mieszkaniach oraz ciepłej wody od zaworów odcinających w kotłowni do wodomierzy w lokalach, w tym:

   

  1. Usuwanie nieszczelności zaworów odcinających na poziomach pionach, lokalach i węzłach cieplnych.
  2. Awaryjna wymiana odcinków rur o długości do 1 mb na pionach i poziomach.
  3. Doraźne zabezpieczenie miejsc awarii.
  4. Wymiana dwuzłączek instalacyjnych (w trybach awaryjnych).
  5. Udrażnianie instalacji wodociągowej w odcinkach do 6 mb.
  6. Uszczelnianie armatury (baterie, dolnopłuki, zawory czerpalne i przelotowe w pomieszczeniach wspólnych np. pralnie, suszarnie).
  7. Uzupełnianie izolacji termicznej zdemontowanej podczas wykonywania robót konserwacyjnych oraz drobne naprawy uszkodzeń powstałych z innych przyczyn .
  8. Wymiana zaworów czerpalnych w pomieszczeniach gospodarczych Zleceniodawcy.
  9. Wymiana zaworów odcinających na kulowe.
  W zakresie konserwacji instalacji kanalizacyjnych:
  1. Likwidacja przecieków występujących w rurociągach kanalizacyjnych wraz z wymianą odcinków rur do 1 mb w jednym miejscu (do śr. 100).
  2. Udrażnianie instalacji kanalizacyjnych na pionach, poziomach do pierwszej studzienki przed budynkiem.
  3. Wymiana podejść odpływowych w pomieszczeniach wspólnych.
  4. Udrażnianie kratek ściekowych w pomieszczeniach wspólnych.
  5. Udrażnianie instalacji kanalizacyjnej deszczowej.
  W zakresie konserwacji instalacji CO:
  1. Usuwanie przecieków przy zaworach grzejnikowych.
  2. Awaryjna naprawa rurociągów łącznie z wymianą rur o długości do 1 mb w jednym miejscu.
  3. Usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych i gwintowanych oraz śrubunkach (z wymianą szczeliwa).
  4. Usuwanie przecieków na złączkach grzejnikowych.
  5. Usuwanie niedogrzań lokalnych powstałych w wyniku zapchania kryz, rur przyłącznych (gałązek) wraz z ich ewentualną wymianą, zapowietrzeń instalacji i grzejników.
  6. Uzupełnianie wody w instalacji.
  7. Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji.
  8. Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej podczas wykonywania robót konserwacyjnych oraz drobne naprawy uszkodzeń powstałych z innych przyczyn.
  9. Konserwacja węzłów C.O. 

  Konserwacja ta obejmuje wszelkie prace drobne, które utrudniają codzienną eksploatacją do nich należy zaliczyć:

   

  1. Regulowanie i smarowanie samozamykaczy i zamków w drzwiach wejściowych do budynku,
  2. Dorabianie kluczy oraz naprawa niewielkich obróbek blacharskich w tym układanie fragmentów płytek,
  3. Drobne prace malarskie i inne prace wynikające z potrzeb i użytkowania budynku,
  4. Inne specjalistyczne usługi z zakresu obsługi technicznej, które są zależą od potrzeb Państwa budynku. Dotyczy to np.: basenu, sauny, bms, etc.