Spółdzielnia mieszkaniowa

Spółdzielnia mieszkaniowa
Forma świadczonych usług
  • Zarząd wybrany jest z członków Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnoty a Zarządca zajmuje się wyłącznie sprawami bieżącego zarządzania.
  • Zarządca jest jednoosobowym Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej, a kontrolę sprawuje Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna,
  • Zarządca wchodzi w skład Zarządu i ponosi współodpowiedzialność za decyzje Zarządu,
  • Dokumenty finansowe podpisywane są w każdej z tych trzech form przez Zarządcę i członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.