Utrzymanie czystości

Utrzymanie czystości

Pod pojęciem Utrzymania Czystości rozumiemy wykonywanie bieżących czynności mających na celu zapewnienie utrzymania nieruchomości w doskonałym wyglądzie estetycznym, czystościowym, zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.

Firma nasza po zapoznaniu się ze stanem zieleni na terenie nieruchomości, dokonuje na swój koszt drobnych inwestycji poprawiających wizerunek i otoczenie obsługiwanej nieruchomości. Poprzez drobne inwestycje rozumiemy zakup kory dekoracyjne, włókniny, niewielkich ilości żwiru czy rośli.

W zakresie tej usługi do dyspozycji naszych Klientów są również osoby, które pomogą w utrzymaniu czystości w Państwa lokalach poprzez drobne prace takie jak sprzątanie, mycie, prasowanie. Właściciele i nasi Klienci mogą w ramach współpracy z nasza firmą korzystać z tych osób, szerzej o tej usłudze w zakładce Inne Usługi na Zlecenie.