Zarządzanie i księgowość

Zarządzanie i Księgowość

Uważamy, że zarządca nieruchomości czy administrator powinni działać z sumiennością, odpowiedzialnością, bezpieczeństwem, pasją i zaangażowaniem dedykowanym dla tego zawodu. Pamiętajmy, że nie ma dwóch takich samych nieruchomości, dlatego w naszej pracy stawiamy na zapewnienie wysokiego standardu usług poprzez nowoczesną obsługę i wprowadzanie konstruktywnych rozwiązań. Naszym celem jest zapewnienie płynności finansowej Wspólnoty Mieszkaniowej, podwyższenie wartości rynkowej nieruchomości, a także doradztwo i planowanie działań służących temu celowi.

Uzyskujemy wymierne wyniki przede wszystkim na polu ekonomiczno – finansowym, formalno – prawnym oraz w zakresie wprowadzonych nowoczesnych i sprawdzonych sposobów zarządzania i administrowania powierzonego nam mienia. Tworzymy także unikatową atmosferę przy tworzeniu współpracy z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej i Właścicieli, dzięki temu uzyskujemy wymierne efekty przy obsługiwanych przez naszą firmę nieruchomościach w zakresie realizacji zleconych zadań i spraw.

Do dyspozycji każdej Wspólnoty Mieszkaniowej przydzielony jest zespół osób, zarządzca nieruchomości, administratoe oraz księgowy/a

Stawiamy na doświadczonych administratorów i zarządców nieruchomości, którzy potrafią rozwiązać nietypowe problemy. Każda osoba przydzielona do Państwa budynku, Osiedla jest przez nas weryfikowana i poddawana wewnętrznym testom.

Rozumiemy jak ważna jest dostępność administratora dla naszych Klientów, dlatego administrator i zarządcą nieruchomości są do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę. Codzienne obecność na nieruchomości oraz dyżury w godzinach wieczornych na terenie nieruchomości sprzyjają zawiązani i umocnieniu współpracy z Właścicielami, a także powodują utożsamianie się naszych pracowników z obsługiwaną nieruchomością.

Jeżeli jest to tylko możliwe organizujemy biuro bezpośrednio na terenie nieruchomości, biura na terenie obsługiwanej nieruchomości pozwalają na stałą obecność administratora.

Dzięki stworzonemu systemowi wynagrodzeń, motywacji i wsparcia dla naszych pracowników uzyskujemy stałą obsadę, co cenią nasi Klienci.

Nowoczesne zarządzanie i administrowanie, wprowadzenie procedur i wspólne ustalenie celów i priorytetów

W zakresie bieżącej obsługi budynków i działań prowadzonych przez zarządcę nieruchomości, administratora oraz księgowość wykonuje zadania w oparciu o wewnętrzne procedury, zapewniające terminową ich realizację. Podstawą takich działań są cykliczne spotkania z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowe, Radą Mieszkańców czy w okresie deweloperskim spotkania z Grupami Inicjatywnymi. Podczas cyklicznych spotkań składane są raporty z realizacji dotychczasowych zadań, z zaznaczeniem etapu danego zadania i propozycji dalszy działań. Z każdego spotkania przygotowywany jest protokół, w którym zawarte są ustalenia oraz decyzje, stają się one wytycznymi do działań dla zarządcy nieruchomości, administratora i księgowości.

Polityką firmy w większości Wspólnot Mieszkaniowych, jakie obsługujemy jest przydzielenie do budynku licencjonowanego zarządcy nieruchomości, który sprawuje bezpośredni nadzór nad nieruchomością, ale i nad przydzielonym do obsługi budynku administratorem. Nie bez znaczenia jest też fakt, że właściciel firmy posiada licencję zarządcy nieruchomości, a wiedzę i doświadczenie w tym zakresie czerpie zajmując się osobistym nadzorem obsługiwanych Wspólnot Mieszkaniowych.

Dzięki licznym szkoleń wewnątrz firmy z zakresu prawa, zagadnień technicznych, bieżącej eksploatacji finansów Wspólnot Mieszkaniowych, zespół jest zawsze przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów niemal w każdym zakresie, a dzięki wsparciu ekspertów współpracujących z nami i posiadających stosowne uprawnienia w dziedzinie budownictwa, sanitarce, prawa, energetyki, przeciw pożarowych, bhp jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi przepisami i ich interpretacjami.

Rozsądna cena - wysoka jakość

Dzięki wieloletnie współpracy z firmami obsługującymi nasze nieruchomości, pozwoliło nam to wypracować takie standardy dzięki, którym każda z firm realizująca zadania na naszych budynkach jest elastyczna co do czasu, dostępności, reakcji na zgłoszenie, a także i co najważniejsze do pomocy naszym Właścicielom czy mieszkańcom w ich problemach i kłopotach związanych z ich lokalami. Dotyczy to przede wszystkim usług dodatkowych, a jak ważnych dla codziennego użytkowania lokalu.

Do dyspozycji naszych Klientów są wyznaczone osoby, które pomogą w sprawach elektrycznych czy drobnych naprawach w lokalach. Firma nasza zadbała też o bieżące potrzeby takie jak utrzymanie czystości w lokalach, które są realizowane przez sprawdzonych pracowników. Pomoc domowa i jej zakres może być ustalona w miarę potrzeb Klienta, koncentrujemy się przede wszystkim na drobnych pracach w lokalach, sprzątanie, mycie, prasownie.

Dzięki korzystnie podpisanym umową nasza firma posiada szereg możliwości i udogodnień dla Właścicieli naszych budynków. Klienci otrzymują bardzo korzystne warunki obniżające koszty związane z utrzymaniem lokali, dzięki obniżaniu kosztów na poszczególnych umowach i usługach związanych z obsługą budynków.