Konserwacja w budynkach

Konserwacja w budynkach
Elektryk
Konserwacja(24h) instalacji elektrycznej oraz domofonowej, w szczególności:

 

Utrzymanie we właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym wszystkich urządzeń monitorujących (domofonów i kamer) i elektrycznych nie będących w zakresie eksploatacji Zakładu Energetycznego, znajdujących się w częściach wspólnych budynku od złącza do indywidualnych liczników na wejściu do lokali tzw. obwody administracyjne, w tym:

 1. Wymiana żarówek w budynku i na zewnątrz 
 2. Dokręcanie przewodów
 3. Oczyszczanie styków
 4. Zaizolowanie przewodów
 5. Usuwanie dzikich połączeń z instalacji administracyjnych, po wskazaniu miejsca ich lokalizacji
 6. Wymiana wkładek bezpiecznikowych topikowych w tablicach administracyjnych
 7. Wymiana przycisków, wyłączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, zasilanych z tablic administracyjnych
 8. Wymiana źródeł światła, bezpieczników, główek bezpiecznikowych
 9. Ustawianie oraz regulacja zegarów sterujących oświetleniem klatek schodowych
 10. Systematyczne dokonywanie przeglądów instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
 11. Naprawa uszkodzeń
 12. Zabezpieczenie prac zgodnie z zasadami B.H.P. i p.poż. – podstawowe sprzątanie po wykonanych robotach.
 13. Regulacje parametrów domofonu na życzenie użytkowników
 14. Naprawa aparatów domofonowych
 15. Naprawa central oraz klawiatur
 16. Zmiana kodów wejściowych lokatorów
 17. Wymiana uszkodzonych przewodów
 18. Koszty materiałów drobnych tj. żarówek, jarzeniówek, włączników są pokrywane przez zleceniobiorcę. 
Hydraulik
Konserwacja(24h) instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej w budynku/-ach, w szczególności:

 

W zakresie konserwacji instalacji zimnej i ciepłej wody:
Konserwacja instalacji wewnętrznej zimnej wody od zaworu za wodomierzem głównym do wodomierzy w mieszkaniach oraz ciepłej wody od zaworów odcinających w kotłowni do wodomierzy w lokalach, w tym:

 1. Usuwanie nieszczelności zaworów odcinających na poziomach pionach, lokalach i węzłach cieplnych.
 2. Awaryjna wymiana odcinków rur o długości do 1 mb na pionach i poziomach.
 3. Doraźne zabezpieczenie miejsc awarii.
 4. Wymiana dwuzłączek instalacyjnych (w trybach awaryjnych).
 5. Udrażnianie instalacji wodociągowej w odcinkach do 6 mb.
 6. Uszczelnianie armatury (baterie, dolnopłuki, zawory czerpalne i przelotowe w pomieszczeniach wspólnych np. pralnie, suszarnie).
 7. Uzupełnianie izolacji termicznej zdemontowanej podczas wykonywania robót konserwacyjnych oraz drobne naprawy uszkodzeń powstałych z innych przyczyn .
 8. Wymiana zaworów czerpalnych w pomieszczeniach gospodarczych Zleceniodawcy.
 9. Wymiana zaworów odcinających na kulowe.
W zakresie konserwacji instalacji kanalizacyjnych:
 1. Likwidacja przecieków występujących w rurociągach kanalizacyjnych wraz z wymianą odcinków rur do 1 mb w jednym miejscu (do śr. 100).
 2. Udrażnianie instalacji kanalizacyjnych na pionach, poziomach do pierwszej studzienki przed budynkiem.
 3. Wymiana podejść odpływowych w pomieszczeniach wspólnych.
 4. Udrażnianie kratek ściekowych w pomieszczeniach wspólnych.
 5. Udrażnianie instalacji kanalizacyjnej deszczowej.
W zakresie konserwacji instalacji CO:
 1. Usuwanie przecieków przy zaworach grzejnikowych.
 2. Awaryjna naprawa rurociągów łącznie z wymianą rur o długości do 1 mb w jednym miejscu.
 3. Usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych i gwintowanych oraz śrubunkach (z wymianą szczeliwa).
 4. Usuwanie przecieków na złączkach grzejnikowych.
 5. Usuwanie niedogrzań lokalnych powstałych w wyniku zapchania kryz, rur przyłącznych (gałązek) wraz z ich ewentualną wymianą, zapowietrzeń instalacji i grzejników.
 6. Uzupełnianie wody w instalacji.
 7. Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji.
 8. Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej podczas wykonywania robót konserwacyjnych oraz drobne naprawy uszkodzeń powstałych z innych przyczyn.
 9. Konserwacja węzłów C.O. 
W zakresie konserwacji instalacji gazowej:
Konserwacja instalacji gazowej od głównego zaworu w budynku do indywidualnych liczników na wejściu do lokali, w tym:

 

 1. Usuwanie przecieków przy zaworach grzejnikowych.
 2. Awaryjna naprawa rurociągów łącznie z wymianą rur o długości do 1 mb w jednym miejscu.
 3. Usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych i gwintowanych oraz śrubunkach (z wymianą szczeliwa).
 4. Usuwanie przecieków na złączkach grzejnikowych.
 5. Usuwanie niedogrzań lokalnych powstałych w wyniku zapchania kryz, rur przyłącznych (gałązek) wraz z ich ewentualną wymianą, zapowietrzeń instalacji i grzejników.
 6. Uzupełnianie wody w instalacji.
 7. Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji.
 8. Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej podczas wykonywania robót konserwacyjnych oraz drobne naprawy uszkodzeń powstałych z innych przyczyn.
 9. Konserwacja węzłów C.O. 
Ślusarz (złota rączka):
Konserwacja ta obejmuje wszelkie prace drobne, które utrudniają codzienną eksploatacją do nich należy zaliczyć:

 

 1. Regulowanie i smarowanie samozamykaczy i zamków w drzwiach wejściowych do budynku,
 2. Dorabianie kluczy oraz naprawa niewielkich obróbek blacharskich w tym układanie fragmentów płytek,
 3. Drobne prace malarskie i inne prace wynikające z potrzeb i użytkowania budynku,
 4. Inne specjalistyczne usługi z zakresu obsługi technicznej, które są zależą od potrzeb Państwa budynku. Dotyczy to np.: basenu, sauny, bms, etc.