Prywatne kamienice

Prywatne kamienice
Usługa dla Właściciel kamienic prywatnych:
  • Zawieranie umów w imieniu właściciela,
  • Wynajmowanie lokali,
  • Nadzór nad prawidłową eksploatacją wynajętych lokali,
  • Wystawienie faktur, pobieranie i rozlicznie czynszów,
  • Sporządzanie sprawozdań okresowych,
  • Organizowanie planów remontów i niezbędnych napraw w uzgodnieniu z właścicielem kamienicy,
  • Prowadzenie bieżącej windykacji należności,
  • Prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych z wyłączeniem zastępstwa procesowego,
  • Możliwość konsultacji prawnych,